PRIMÆR - furu

Model C
En enkel kiste i ubehandlet furu. Innvendig utstyrt med pute og svøp. Et prisgunstig alternativ. Kisten er konet. 

Detaljer

Kiste med utstyr er produsert i henhold til «Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)» § 29.

  • Lengde: 1995 mm.
  • Bredde: 665 mm.
  • Høyde: 390 mm.

Kisten har membranduk i bunnen som er høy-absorberende (inntil 10 liter pr. m2) med barriereskjikt for væske. Det begrenser lukt og lekkasje av kroppsvæsker til et minimum.

Andre kister model