Velkommen til

KONTUR KISTER

Vi ønsker å tilby kister av god kvalitet og fin form til konkurransedyktige priser.

Utforming og valg av materialer på KONTUR-kistene er gjort på bakgrunn av lang erfaring både i begravelsesbransjen og med kisteproduksjon. Det er lagt spesiell vekt på verdighet og funksjonalitet.

Alle våre kister er bygget i heltre og består av nedbrytbare materialer. Innvendig er kistene utstyrt med kistemembran i bunn og trukket med et mykt stoff både i kiste og lokk.

Vi kan tilby effektiv distribusjon over hele landet, både for store og små leveranser.

Kistene blir solgt gjennom lokale begravelsesbyrå, og er produsert i henhold til norsk lov og standard.

Se våre

Kister

KONEDE Kister

HARMONI – hvit
(K-400VB)

EDEL – hvit
(K-300VB)

PRIMÆR – furu
(Model C)

REKTANGULÆRE Kister

PRYD – hvit
(R-400VB)

NOBEL – hvit
(R-300VB)

Hvorfor KONTUR KISTER?

Vi ønsker å tilby kister av god kvalitet og fin form til konkurransedyktige priser. 

Utforming og valg av materialer på KONTUR-kistene er gjort på bakgrunn av lang erfaring både i begravelsesbransjen og med kisteproduksjon. 

Det brukes kun heltre, og alle materialer inni kisten er nedbrytbare. Miljøperspektivet er viktig for oss.

Alle våre kister har kistemembran i bunnen som er høyabsorberende (inntil 10 liter pr. m2) med barriereskjikt for væske. Dette begrenser lukt og lekkasje av kroppsvæsker til et minimum.

Kistene tilbys både i rektangulær og konet versjon.

De leveres på paller med fire kister på hver palle i forskjellige kombinasjoner av kistetyper. Se her for mer informasjon.

Vi har lagt opp til en effektiv distribusjon over hele landet.

Ta kontakt med oss

Børge Thingbø
Daglig leder

Tlf: 995 35 780
Epost: borge@konturkister.no

Kontur Kister AS
Skjoldavegen 113
5519 Haugesund

Telefon: 51 22 55 51
Epost: post@konturkister.no