Distribusjon

Frakt og

Forsendelse

Våre kister leveres på paller med fire kister på hver palle, ferdig pakket fra fabrikk. Produsenten har erfaring med at dette reduserer skader til et absolutt minimum.

Kistene kan bestilles fortløpende, og blir levert direkte til kontor/lager etter avtale.

For å se hvilke kombinasjoner av kister på hver palle, se nedenfor.

PALLE 1
4 stk Harmoni – hvit (konet)

PALLE 2
4 stk EDEL – hvit (konet)

PALLE 3
2 stk Harmoni – hvit (konet), 2 stk EDEL – hvit (konet).

PALLE 4
2 stk Harmoni – hvit (konet) – 2 stk PRIMÆR – furu (konet).

PALLE 5
4 stk PRYD – hvit (rektangulær)

PALLE 6
4 stk NOBEL  – hvit (rektangulær)

PALLE 7
2 stk NOBEL – hvit (rektangulær), 2 stk PRYD – hvit (rektangulær)

PALLE 8
4 stk PRIMÆR – furu (konet)

PALLE 9 
2 stk PRYD – hvit (rektangulær), 2 stk PRIMÆR – furu (konet)